Kajaksjov.dk

v/ eksamineret havkajakinstruktør

Navigation

Navigation handler om at vide hvor man, er på et givet tidspunkt, når man bevæger sig på havet.

 
Sejler man kajak på havet, befinder man sig i et dynamisk og uforudsigeligt miljø.
Vind, bølger, tåge, tidevand mm. gør havkajaroning til en interessant, udfordrende, krævende og skøn sport.
Enhver beslutning, du foretager dig på havet, er afh. af, at du kender din position.
Det kræver, at du kan “læse” et søkort, bruge et kompas, skønne/kende din rohastighed og  forudsige
vind og strøm.
Vælger du kun at ro i havblik, om sommeren i kendt farvand, langs kysten, er det ikke sikkert, at det er nødvenigt med indgående viden om navigation.
Vil du mere end det, kan du få utroligt meget ud af at tage den teoretiske del af “duelighedstegnet” for sejlere.
Her gennemgås
Navigation og alle aspekter heraf
Søvejsregler
Ansvar
Havmiljøloven
Sømandskab
Søsikkerhed
Forebyggelse og bekæmpelse af brand
Lovgrundlag